"Ontwerp in de vorm van een maatpak"

 
Visie

Wij willen graag 'maatpakken' ontwerpen. Na een intensief overleg met de opdrachtgever en een gedegen analyse, stellen we een helder program van eisen op en vertalen we die uitgangspunten naar een ontwerp. Het ontwerp is een samenspel van wensen van de opdrachtgever, het bestemmingsplan, de bouwtechnische eisen, de directe omgeving en de individuele ruimte. Hierbij zijn directe lijnen en persoonlijke contacten van essentieel belang voor een optimaal bouwwerk. Hierbij wordt binnen de grenzen van de rationele bouwpraktijk, het programma van eisen, duurzaamheid, techniek een bouwproduct met doelmatigheid en een aangenaam interieur ontwikkeld.

 

Architectenburo Ir J. Elberse B.I.  -  Nedereindseweg 523  -  3546 PN Utrecht  -  030 - 69 12 532  -   info@elberse.nu